Najbliższe I Aktualne Regaty

Rok Start Koniec Nazwa Wydarzenia Kategorie/Klasy Lokalizacja
2022 23-03 12:00 24-03 16:00 Optimist | 470 | Cadet | Laser Przystań Borzygniew

Ostatnio Zakończone Regaty